बाबा प्रसाद
 

अनादी निर्गुण तु माय

प्रेमाची तु धार

स्वामी तिन्ही जगाचा ग

आहे भिखारी तुझ्याविना ग


 
 
अमृतकुंभ
 
 
 
Dear Baba Devotees, for any further communication, kindly contact us at amrutputra@babavanganiwale.org
प्रिय बाबा भक्ता हो, तुम्ही आमच्याशी पुढील पत्त्यावर संपर्क साधु शकता : amrutputra@babavanganiwale.org