बाबा प्रसाद
 

ज्याला माहिती गोळा करायचा सोस असतो तो उथळ पाण्यासारखा असतो. खळखळाट फार आणि Depth कमी. ज्ञान हे स्वंयपूर्ण असते. माहिती ही गोष्टींविषयी असते. तर ज्ञान हे गोष्टींच्या स्वरुपाविषयी असते. त्यामुळेच ज्ञानी माणसाला माहिती जमा करण्याची गरज भासत नाही. शिवाय माहिती ही जिज्ञासा वाढवते पण शंकानिरसन करत नाही. पण जर ज्ञान असेल तर मुळी शंकाच येत नाहीत.

जर माहिती परिपूर्ण ज्ञानात परिवर्तित करायची असेल त्याला जोड हवी श्रद्धेची आणि नम्रतेची. तेव्हाच कोरडया शुष्क माहिती ऐवजी ज्ञानरुपी अमृताचे नित्य सेवन करायला लाभते.


 
 
अमृतकुंभ
 
 
 
Dear Baba Devotees, for any further communication, kindly contact us at amrutputra@babavanganiwale.org
प्रिय बाबा भक्ता हो, तुम्ही आमच्याशी पुढील पत्त्यावर संपर्क साधु शकता : amrutputra@babavanganiwale.org