बाबा प्रसाद
 

तुमची श्रध्दा असता मजवर मी रे तुमचा होई

नाम माझे एकदाच घेता तुमच्या पाठीशी राही


 
 
अमृतकुंभ
 
 
 
Dear Baba Devotees, for any further communication, kindly contact us at amrutputra@babavanganiwale.org
प्रिय बाबा भक्ता हो, तुम्ही आमच्याशी पुढील पत्त्यावर संपर्क साधु शकता : amrutputra@babavanganiwale.org