बाबा प्रसाद
 

बाबानामे जाऊ दे हो

हेवा, क्रोध, मत्सरपण

लीन होवो माझे मीपण

हेच चरणी वंदन

तुच कर्ता या देहाचा

आणि तूच करविता

आहे तुच माझ्याजवळ

ज्ञात आहे मी जाणून


 
 
अमृतकुंभ
 
 
 
Dear Baba Devotees, for any further communication, kindly contact us at amrutputra@babavanganiwale.org
प्रिय बाबा भक्ता हो, तुम्ही आमच्याशी पुढील पत्त्यावर संपर्क साधु शकता : amrutputra@babavanganiwale.org